Name Letzte SitzungNächste Sitzung 
Bau-, Umwelt- und Energieausschusses25.07.2019

Letzte Sitzung: 25.07.2019

07.11.2019

Nächste Sitzung: 07.11.2019

Irsee-Werkausschuss19.05.2015

Letzte Sitzung: 19.05.2015

Personalausschuss26.02.2019

Letzte Sitzung: 26.02.2019

Bezirkstag25.07.2019

Letzte Sitzung: 25.07.2019

24.10.2019

Nächste Sitzung: 24.10.2019

Bezirksausschuss11.07.2019

Letzte Sitzung: 11.07.2019

01.10.2019

Nächste Sitzung: 01.10.2019

Kultur- und Europaausschuss02.07.2019

Letzte Sitzung: 02.07.2019

21.11.2019

Nächste Sitzung: 21.11.2019

Gesundheits- und Sozialausschuss27.06.2019

Letzte Sitzung: 27.06.2019

26.09.2019

Nächste Sitzung: 26.09.2019

Rechnungsprüfungsausschuss
Jugendausschuss02.07.2019

Letzte Sitzung: 02.07.2019

19.11.2019

Nächste Sitzung: 19.11.2019